Elevtjeneste

Publisert 25.08.2011 15:26,
Sist oppdatert 15.01.2014 10:14

For deg som elev

Elevtjenester er til for deg som elev. Elevtjenester består av tjenester innen rådgivning, oppfølging, helse og mye mer. 

 

Elevenes medvirkning i skolen

Skolen er opptatt av at elevene aktivt skal delta i sin egen skolehverdag. Det er flere viktige forum på skolene hvor elevene deltar:

  • Skoleutvalget, er skolens øverste organ, og har to elevrepresentanter.
  • Skolemiljøutvalget, som består av 6 elever, 2 ansatte, rektor og ass. rektor. Skolemiljøutvalget behandler alle saker som har med skolemiljøet å gjøre, og her er elevene i flertall.
  • Elevrådsstyret, som består av tillitsvalgte valgt inn i styret.
  • Elevrådet, som består av tillitsvalgte fra alle klassene. De tillitsvalgte får opplæring og deltar i diskusjoner om utvikling av skolen.
  • Elevverneombudene, det skal være valgt et elevverneombud i hver klasse. Elevverneombudene får opplæring og oppgaver innen skolemiljøarbeid.
  • Folkehelsegruppa, ledes av en ansatt på skolen, men har mange elevrepresentanter.

Elevmekling

Elevmekling er et nytt tilbud på Elverum videregående skole fra skoleåret 2014-2015.

Les mer her.