Elevmekling

Elevmekling

Publisert 07.12.2014 18:42,
Sist oppdatert 20.11.2017 21:32

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med elevmeklerne på e-post elevmekling.elvis@hedmark.org. Vi følger raskt opp henvendelser!

Hvilke saker kan elevmeklerne ta?

Elevmekling kan tilbys av skolen i konfliktsituasjoner, eller så kan både ansatte, foreldre og elever melde en sak de opplever som vanskelig til elevmeklerne.

Du kan for eksempel ta kontakt med elevmeklerne hvis du:

  • Har hatt en krangel med en annen elev, og ikke har blitt venner igjen.
  • Opplever at noen har fornærmet deg eller vært slem mot deg.
  • Opplever at noen har snakket stygt om deg uten grunn.
  • Blir uenig om en avtale du har gjort med en annen elev.
  • Mistenker at en annen elev har gått inn på Facebook-kontoen din.
  • ... og egentlig det meste som av en eller annen grunn er vanskelig!

I mobbesaker kan det være vanskelig å søke elevmekling, og skolen anbefaler da i stedet at en sier ifra til en ansatt, slik at skolen kan undersøke forholdet og følge opp med tiltak.

Hvem er elevmeklerne, og hva gjør de?

Skolens elevmeklere er vanlige elever på skolen, som har fått opplæring i meklerfaget. Opplæringen er gitt av skolen i samarbeid med Konfliktrådet i Hedmark, og holder høy kvalitet.

Når elevmeklerne får en sak, vil de ta kontakt med begge partene hver for seg. Hvis begge parter ønsker å finne en løsning, kan det gjennomføres en mekling med begge parter tilstede.

Elevmeklerne arbeider sammen i par, og vil alltid være nøytrale i de sakene de påtar seg.

Skolen har seks elevmeklere som representerer en stor bredde i skolen, og kan derfor alltid sette sammen et nøytralt meklerpar, uansett hvor saken har oppstått.