Elevrådet

Elevrådet

Publisert 30.08.2011 10:10,
Sist oppdatert 04.05.2017 13:48

image003

Foto: Elevrådsstyret fra april 2017. 

Stort elevengasjement

Elverum videregående skole har et velfungerende elevråd, og legger stor vekt på elevdemokratiet.

Nåværende elevråd:

Elevrådsleder: Kasper Syvertsen, pre-IB
Nestleder: Linn Natalie Gjærum, 2STC
Sekretær: Magnus Brandsegg 1IFA
Økonomiansvarlig: Jørgen Mathisen 4S
Styremedlemmer: Catherine Olivia Leonie Pre IB
Jonas Lund Hagen 2STC

Det velges i tillegg to ekstra styremedlemmer høsten 2017, fortrinnsvis fra yrkesfag Vg1. 

Organisering av elevrådsarbeidet

Hvert år kort tid etter skolestart velges tillitsvalgte og elevverneombud i alle klasser, og elevrådsstyre for hele skolen. Vi håper du som elev hos oss vurderer å engasjere deg, enten som tillitsvalgt, elevverneombud eller i noen av komiteene og utvalgene som nedsettes.

Les mer om skolens systematiske arbeid for et godt skolemiljø og elevmedvirkning her.