PP-tjenesten (PPT)

PP-tjenesten (PPT)

Publisert 30.08.2011 10:10,
Sist oppdatert 19.10.2017 18:13

PPT i Elverum er en interkommunal pedagogisk-psykologisk tjeneste som betjerner kommunene Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot. I tillegg betjenes videregående skoler som har adresse i disse kommunene. Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre tilrette for elever med særskilte behov.
 
 
Ta gjerne kontakt selv eller meld fra til en av rådgiverne.