Rådgivertjenesten

Rådgivertjenesten

Publisert 30.08.2011 10:10,
Sist oppdatert 20.11.2017 21:10

Bjørg Bjørnerud, rådgiver 
Telefon: 62 43 15 40  e-post:  bjorg.bjornerud@hedmark.org

 
Egil Salvesen, rådgiver
Telefon: 62 43 15 41  e-post:  egil.salvesen@hedmark.org
 
Helen Christiansen, rådgiver
Telefon: 62 43 15 42  e-post:  helen.christiansen@hedmark.org

Sissel Paulsen Sundeng, rådgiver

e-post: sissun@hedmark.org
Rådgiverne har kontor i E fløy. 
 

helen_productthumbnail

Sosialpedagogisk rådgivning

Elever kan ta kontakt med rådgiver dersom de opplever faglige problemer, mistrivsel på skolen, andre forhold som oppleves vanskelig på skolen, i fritiden eller hjemme.

Rådgiveren skal også vurdere om du trenger videre oppfølging og hjelp, og eventuelt formidle kontakt med andre aktuelle instanser. Sosialpedagogisk rådgivningstjeneste skal blant annet samarbeide med pedagogisk-psykologisk tjeneste, oppfølgingstjenesten, skolehelsetjenesten og barnevernstjenesten.

 

rådgiver

Utdannings- og yrkesrådgiver

Rådgiver skal gi deg informasjon om offentlige og private utdanningsmuligheter og om yrkesmuligheter, hvilke krav som stilles til forskjellige utdanninger og yrker, om søknadsfrister osv. Rådgiveren skal også hjelpe deg til å utvikle din egen kompetanse, slik at du kan gjøre riktige valg av utdanning og yrke, i forhold til dine egne evner og anlegg og samfunnets behov.