Foreldre

Publisert 14.10.2011 21:02,
Sist oppdatert 14.10.2011 21:59

Foreldre i videregående opplæring

Velkommen som foreldre til Elverum videregående skole (ELVIS). Skolen er opptatt av et godt samarbeid med foreldrene, og tilrettelegger for dette gjennom blant annet foreldremøter og utviklingssamtaler hvor både eleven og foreldrene deltar.

Forskningsbasert kunnskap om foreldrenes rolle, viser at foreldre har stor betydning for barnas skoleprestasjoner også i videregående skole. En god start er viktig, og det er fint om du bruker noe tid på å se gjennom informasjonen her på nettsidene.

Det viktigste kontaktpunktet for foreldrene er kontaktlæreren. Alle elever har en kontaktlærer, og foreldrene kan ta direkte kontakt med kontaktlæreren. I spesielle tilfeller kan også avdelingsleder eller rektor kontaktes direkte.

Skolen tilrettelegger for samarbeid særlig på VG1 og VG2 når eleven er under 18 år, men det kan avtales oppfølging og samarbeid også etter dette.

 

Nyttige lenker:

-         Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

-         Forskriften til opplæringslova om foreldresamarbeid

-         Rundskriv om foreldresamarbeid (Udir-7-2010)