Bry deg!

Bry deg!

Publisert 27.10.2014 13:43,
Sist oppdatert 24.08.2015 13:29

Nulltoleranse for mobbing og krenkende atferd - SMU våren 2013 - versjon 2

Elevmekling

Skolen har et tilbud om elevmekling. Dette betyr at elever, som f.eks. er i konflikt med hverandre, kan få samtaler med elevmeklere for å finne ut av ting. Elevmeklerne er skolens egne elever, som har fått opplæring i konflikter og mekling som metode.

Vil du ha hjelp til å finne ut av noe gjennom mekling? Eller tror du andre kan ha behov for hjelp? Send en e-post til elevmekling.elvis@hedmark.org, så vil elevmeklere bli satt på saken.

Si ifra om hendelser eller situasjoner

Opplever du noe som ikke er som det bør være, kan du melde inn dette som en sak til skolens system for håndtering av avvik, uønskede hendelser og forslag.

Send en e-post til hms.elverum.vgs@hedmark.org, så vil du få tilbakemelding om hvordan skolen følger opp saken.