Forventninger

Forventninger

Publisert 14.10.2011 21:20,
Sist oppdatert 14.10.2011 21:56

Formål med samarbeidet

Formålet med foreldresamarbeid beskrives i forskrift til opplæringslova § 20-1:

"Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen, jf.opplæringslova § 1-1 og § 13-3d. Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling. Eit godt foreldresamarbeid er ein viktig ressurs for skolen for å styrkje utviklinga av gode læringsmiljø og skape læringsresultat som mellom anna fører til at fleire fullførar vidaregåande opplæring."

Det må ytes innsats fra både skolen og foreldrene til for å lykkes med dette.

 

Skolens forventninger

Skolen har positive forventninger til at foreldrene:

-         Viser ovenfor barna i både ord og handling at utdanning er viktig.

-         Som hovedregel ikke tar ut barna fra undervisningen for å feriere el.l.

-         Støtter skolen i arbeidet med å redusere fraværet.

-         Deltar i elevenes valg av utdanningsprogram, programfag osv.

-         Tar direkte kontakt med skolen hvis det er noe.

-         Stiller spørsmål og går i dialog med kontaktlæreren.

-         Samarbeider godt med de andre foreldrene.

 

Se også:

-         Foreldreplakaten fra FUG