Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Publisert 14.10.2011 21:50,
Sist oppdatert 16.12.2016 10:34

Hvor finner jeg skoleruta?

Skoleruta finner du her.

 

Jeg skulle ha kontaktet skolen, men er ikke sikker på hvem jeg skal snakke med?

Ring sentralbordet vårt på telefon 62 43 15 00 og forklar årsaken til at du trenger kontakt, så hjelper vi deg til rett person.

 

Kan vi klage på dårlig skolemiljø?

Ja, elever (og foreldre for ikke myndige elever) kan klage på dårlig skolemiljø. Dette er knyttet mot elevenes rettigheter etter opplæringsloven og skolereglementet. Les mer om elevrettigheter og klager her: https://elverum.vgs.no/Om-skolen/Elevrettigheter

 

Hvor kan jeg finne mer informasjon om utdanningsprogram på videregående?

Vilbli.no er et samarbeid mellom fylkeskommunene, KS og Utdanningsdirektoratet, og er den beste portalen for å se alle mulighetene.

Elverum videregående skoles tilbud kan du lese om under menyen "Skolens tilbud".

Vi oppfordrer ellers til å bruke rådgivertjenesten. 

 

Hvorfor er det så mye fokus på fravær?

Skolen arbeider målrettet med å øke tilstedeværelsen. Videregående opplæring er frivillig, men når eleven takker ja til skoleplassen, plikter han/hun å møte til undervisningen.

Økt tilstedeværelse bedrer skoleprestasjonene, og dette gir bedre gjennomføring av videregående opplæring. For elever på yrkesfaglige utdanningsprogrammer er fraværet i vitnemålet svært avgjørende for muligheten til å raskt få lærlingplass. Også for elever på studiespesialiserende utdanningsprogrammer er det viktig å ha lite fravær i vitnemålet.

Foreldrene bør få elevens brukernavn og passord til Skolearena, og jevnlig følge med på fravær, anmerkninger og så videre. Hold også nær kontakt med kontaktlærer og/eller rådgiver. 

 

Hva er utstyrsstipend?

Alle elever som går på videregående skole med ungdomsrett kan få utstyrsstipend. Utstyrsstipendet skal dekke individuelt utstyr som eleven trenger i opplæringen, som PC, verktøy, kalkulator osv. For å få stipendet må eleven søke hos Lånekassen.

 

Er opplæringen gratis på videregående?

Det følger av opplæringsloven (§ 3-1) at opplæringen i offentlig videregående skole eller i lærebedrift er gratis. Det er mulig å samle inn midler i f.eks. klassen, men det skal da være reell anonymitet knyttet til bidrag. Skolen eller lærebedriften kan imidlertid kreve at elevene dekker enkelte kostnader ved opplæringen. 

Skoleturer er ikke unntatt fra disse bestemmelsene og medfører at transport,opphold og læringsaktiviteter skal dekkes av skolen.

 

Er det mulig å studere et år i utlandet?

Å ta deler av videregående opplæring i utlandet er for noen en spennende mulighet.

Les mer her: http://tema.udir.no/radgiver/Sider/Lystareiseut.aspx

Rådgiverne på skolen hjelper gjerne til med å samtale om mulighetene. 

 

Kan elever virkelig bo på hybel i Elverum om de har langt å reise?

Bor dere et stykke unna Elverum eller av andre grunner vurderer hybel? Da skal dere vite at det er mange elever på skolen som bor på hybel. Skolen organiserer sammen med foreldrene et nettverk og oppfølging omkring hybelboere.

Les mer om oppfølging av hybelboere her.

 

Hva er spesialundervisning?

Opplæringsloven § 5-1 sier at elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.

Foreldre har anledning til å melde behov for utredning til skolen eller direkte til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

PPT utreder behovet for eventuell spesialundervisning, mens skolen avgjør om det skal iverksettes spesialundervisning og med hvilket omfang. Avgjørelsen formidles i et enkeltvedtak, som foreldrene (for umyndige elever) har anledning til å klage på.