Geofag 1 fikk besøk av Norsar

Fagdagen 3. januar fikk Geofag 1 besøk av Jon Magnus Christensen og Annie Elisabet Jerkins fra Norsar.

Geofag 1 fikk besøk av Norsar

De holdt foredrag om Norsars virksomhet i Norge, som blant annet består i å overvåke om prøvestansavtalen for atomprøvesprengninger blir overholdt, dette var årsaken til at Norsar ble opprettet i 1968. I tillegg til dette registrerer de jordskjelv i Norge og verden for øvrig, etter hvert har de også fått oppgaver knyttet til rasutsatte områder i Norge, bl.a. Åkneset på vestlandet. Når foredragene var over besøkte vi en målestasjon i Løten hvor mye måleutstyr er utplassert i brønner som er grav ned til grunnfjellet. Dette utstyret registrerer bevegelser i jordskorpa ned til 1 nanometer. Denne målestasjonen er av de mest avansere av sitt slag i verden.

Dagen ble avsluttet med et besøk til Mammuthus i Vangsåsen hvor Ole Nashoug ga oss et grundig innblikk i Hedemarkens geologi.

Måler