Invitasjon til Ungdata 2017

Alle elever, foreldre, ansatte og skolens samarbeidspartnere er invitert til møte om Ungdata undersøkelsen 2017 den 28. september kl. 18.00 i skolens auditorium.

Invitasjon til Ungdata 2017

Elever ved både ungdomsskolene og videregående svarte i vår på Ungdataundersøkelsen. Resultatene gir et unikt innblikk i hvordan barn og unge opplever sin situasjon i Elverum. SLT-koordinator i Elverum kommune, Roy Heine Olsen, inviterer nå i samarbeid med skolene til et åpent informasjonsmøte om undersøkelsen. Siri H. Venstad fra KORUS-Øst kommer til dette møtet for å informere om de viktigste resultatene og svare på spørsmål.

Vi ønsker elever, foreldre, ansatte, samarbeidspartnere, politikere og andre med interesse for barn og unges oppvekstvilkår velkommen 28. september kl. 18.00 i skolens nye auditorium.

Vel møtt!