"Hva skal du bli når du blir stor?"

Har du gått på vg1 elektro kan gjøre som Vemund og Olav å søke vg2 eleenergi på Elvis. De er i full sving med å lære installering av brannalarm.

Klikk og les mer

Muligheter på elektro

Montering av brannvarlingsanlegg

Begge skal neste år ut i lære. Vemund satster på læreplass som tavlemontør, og tenker å jobbe et par år, før han søker ingeniørskole. Olav er klar for læreplass som svakstrømsmontør.

Andre muligheter etter vg1 er Automasjon, Data og elektronikk, Flyfag og kulde- og varmepumpeelektronikk.

Du finner mer informasjon om programområder på Elvis, under skolens tilbud på hjemmesiden.

På Vilbli kan du lese om alle kryssløp- muligheter etter elektro, og hvilke lærefag som finnes.