Eksamensreglement

Eksamensreglement

Publisert 11.05.2015 15:16,
Sist oppdatert 06.05.2017 09:33

1)       FRAMMØTE

Du må være på plass i eksamenslokalet senest en halv time før eksamen begynner. Hvis du kommer for sent på eksamensdagen får du ikke gjennomføre eksamen dette skoleåret.

 

2)       BRUK AV PC

Alle elever som ønsker det kan bruke pc under eksamen. Du er selv ansvarlig for at din pc er i orden, og at den har den programvaren du trenger og at du kan bruke den. Det forventes at du kan tekstbehandling godt, og at du vet hvordan du skal lagre dokumenter på din pc og på minnepenn. Husk å ta med egen strømforsyningskabel til din pc.

Dersom det blir problemer med din pc under eksamen må du regne med å fullføre besvarelsen på papir. Ta derfor med deg penner og blyanter på eksamen, selv om du skal bruke pc.

 

3)       I EKSAMENSLOKALET

Du får beskjed om hvor i rommet du skal sitte, og du får ikke gå fra denne plassen eller bytte plass uten at du har snakket med eksamensvaktene.

Vesker og sekker plasseres på anvist sted. Du skal ikke ha annet på bordet ditt enn eksamensoppgaven, de hjelpemidlene du skal bruke, mat og drikke. Mobiltelefon og Ipod/Mp3 skal legges bort i vesker/sekker.

Du skal ikke ha noen form for kommunikasjon med andre elever under eksamen. Hvis du lurer på noe må du spørre en av eksamensvaktene. Du tilkaller også vaktene dersom du skal ut på toalettet eller ut for å ha en pause.

Når du er ferdig med eksamensbesvarelsen din sier du ifra til eksamensvaktene.

 

4)       HJELPEMIDLER

Eksamen gjennomføres etter 2 modeller og det er viktig at du setter deg inn i hvilke hjelpemidler som er tillatt for den eksamen du skal avlegge:

Modell 1 – Eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre. Se eget avsnittet om tilgang til nettsteder. Alle fag som ikke er nevnt under modell 2 følger modell 1 (det vil si de aller fleste fag).

Modell 2 – Todelt eksamen (matematikk, fysikk, kjemi, biologi og samfunnsøkonomi 2)

På del 1 av eksamen: Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.

På del 2 av eksamen: Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre. Se eget avsnittet om tilgang til nettsteder. NB: I matematikk kreves det at et regneark-program (f.eks. Excel) og et graftegner-program (f.eks. Geogebra) er forhåndsinstallert på din pc.

 

Tilgang til nettsteder under eksamen våren 2017

For skoler i Hedmark tilbys forhåndsgodkjente nettsteder på eksamensnettet ved skriftlig eksamen: HFK-eksamen

I oppsettet nedenfor finnes de nettsteder som pr. nå er forhåndsgodkjent av Hedmark Fylkeskommune. Nettstedene vil ligge på eksamensnettet under hele eksamensperioden for skriftlig eksamen, med unntak av merknaden som er beskrevet under rettslære. 

Det er viktig å merke seg at hvis ny informasjon om nettstedene viser at et nettsted ikke er i samsvar med Utdanningsdirektoratets retningslinjer, eller det oppstår tvil om dette, forbeholder eksamenskontoret i Hedmark seg retten til å fjerne nettstedet som hjelpemiddel ved eksamen med umiddelbar virkning. Det er viktig å være klar over at eksamensreglementet gjelder, og at et nettsted som hjelpemiddel uansett ikke gir en kandidat rett til å kommunisere med andre selv om kvalitetskontrollen ikke har avdekket dette på forhånd.  Vi minner om reglementet:

Til sentral gitt eksamen er alle hjelpemidler tillatt, med noen unntak. Fusk til sentralt gitt skriftlig eksamen er definert som å kommunisere med andre (uansett form), å bruke oversettelsesprogrammer i språk eller å bruke hjelpemidler under del 1 i fag som har todelt eksamen.

Eksamenskontoret i Hedmark informerer samtidig om følgende: 

Hvis enkelte nettsteder faller ut under eksamen grunnet forhold hos nettstedet, medfører ikke dette noen formell feil på eksamen som gir grunnlag for annullering av eksamen. 

Selv om det er obligatorisk for skoleeier å tilby nettsteder på eksamen, medfører ikke nedetid på eksamensnettet automatisk noen formell feil på eksamen som gir grunnlag for annullering av eksamen. 

Med bakgrunn i dette, oppfordrer eksamenskontoret kandidatene til å legge mest mulig av relevante digitale hjelpemidler lokalt på PC.  

 

Følgende nettsteder blir lagt ut på eksamensnettet HFK-eksamen ved skriftlig eksamen, så gjør deg kjent med disse og ta de i bruk:

 

Ordnett online

https://www.ordnett.no

 

Informasjonsteknologi 2

https://www.w3schools.com

 

Matematikk

Lokus: http://www.lokus.no/

Sigma: http://web2.gyldendal.no/sigma/

Sinus: http://sinus.cappelendamm.no/

 

 

Norsk  Bokmålsordboka og Nynorskordboka

http://ordbok.uib.no/

 

NOR1049 Norsk for fremmedspråklige

LEXIN-ordbøker: 79.136.80.255.  LEXIN-ordbøker på nett IP: 129.177.120.101 http://lexin.udir.no

 

Politikk og menneskerettigheter

Hvor hender det (NUPI): http://www.nupi.no/Skole

Globalis.no: http://globalis.no/

Fn.no: http://www.fn.no/

  

Rettslære

Lovdata: https://lovdata.no/

NB! Det er ikke anledning for kandidatene å benytte seg av den delen av nettstedet som krever lisens og innlogging. Nettstedet vil kun være tilgjengelig under eksamen i SAM3023 Rettslære 2.

 

Sosialkunnskap

Store norske leksikon: https://snl.no/

Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no/

 

Sørsamisk

Ordbøker: http://baakoeh.oahpa.no/

Læringsstier: http://kuvsje.oahpa.no/

 

NDLA

Det har vært fremmet ønske om tilgang til NDLA på eksamensnettet. NDLA inneholder bl.a. et samskrivingsverktøy som gir mulighet for samarbeid mellom elever. VGO har sammen med IKT-avdelingen vurdert at dette nettstedet ikke pr. i dag tilfredsstiller kravet til sikkerheten som Utdanningsdirektoratet krever. 

Forøvrig viser eksamenskontoret til følgende melding fra et av nyhetsbrevene fra NDLA. Her beskrives muligheten for å benytte innhold fra NDLA på eksamen utenom interaktivt innhold, simuleringer og videoer som krever tilkobling til internett: 

Bruk NDLA på eksamen

Innholdet fra NDLA er nå tilgjengelig i PDF- og ePub-format slik at du kan bruke de på eksamen. Last ned og gjør deg kjent med innholdet før eksamen. Disse dokumentene er en tekstutgave av de digitale ressursene på ndla.no fra april 2015. I dokumentene finner du tekst, bilder og lenker. Interaktivt innhold, simuleringer og videoer krever tilkobling til internett.

 

5)       BRUDD PÅ REGLENE, JUKS ELLER FORSØK PÅ JUKS

Du skal ikke hindre eller forstyrre gjennomføringen av eksamen. Dersom du ikke forholder deg til reglene som er gitt for eksamen kan du i enkelte tilfeller vises bort fra eksamenslokalet, og du får da ikke fullføre eksamen.

Avgjørelsen kan påklages, og hvis det gis medhold har eleven rett til ny eksamen ved første etterfølgende eksamen, jfr. forskriftens § 3-36.

Eksamen i et fag kan annulleres dersom en elev har fusket eller forsøkt å fuske ved eksamen. Dette gjelder også dersom det er sensorene som oppdager fusk. Spørsmål om annullering av eksamen avgjøres av rektor. En elev som får eksamen annullert på grunn av fusk mister standpunktkarakteren, og kan tidligst gå opp til eksamen som privatist ett år etter, jfr. forskriftens § 3-37.

Fusk eller forsøk på fusk kan være at du gir eller mottar hjelp fra andre, eller at du bruker hjelpemidler som ikke er tillatt under eksamen.

 

6)       SYKDOM I FORBINDELSE MED EKSAMEN

Dersom du blir syk før eksamen og ikke kan delta må du skaffe sykemelding umiddelbart. Leverer du ikke sykemeldingen til skolen innen rimelig tid vil den ikke godtas.

Dersom du blir syk under eksamen sier du i fra til eksamensvaktene, som vil tilkalle en fra skolens ledelse.