Parkering

Kontaktpersoner

Olav Sætre

Økonomi- og driftsleder

Tlf: 62431513

Mob: 41323681

send e-post

 

Parkering

Publisert 16.08.2016 10:12,
Sist oppdatert 16.08.2016 13:24

PARKERINGSREGULERING

Det vil bli innført parkeringsregulering ved Elverum Vgs fra uke 34, alle hverdager (mandag – fredag) kl.07.00 – 15.00.
Elverum kommune har fått i oppdrag å håndheve parkeringsreguleringen.
Det vil kun være tillatt å parkere på oppmerkede/skiltede områder. Overtredelse vil medføre gebyr.
Det er kun elever, ansatte og besøkende som vil få utdelt parkeringsbevis.

Elever: Elevene henvender seg i ekspedisjonen for å få parkeringsbevis/oblat. Det er kun 1 oblat pr.elev. Det er bare elever med førerkort som kan få parkeringsbevis/oblat. Førerkort må vises som legitimasjon i ekspedisjonen ved utlevering.

Ansatte: Ansatte kan benytte oblat som de tidligere har fått utlevert. Ved behov for nytt kan de henvende seg i ekspedisjonen. Det er kun 1 oblat pr. ansatt.

Besøkende: Besøkende må hente parkeringsbevis i ekspedisjonen. Dette vil være et bevis som kun gjelder for dagsparkering.

Elever og ansatte kan ved behov få dagsparkeringsbevis, tilsvarende det besøkende vil benytte.

Det vil bli opprettet egne, merkede plasser for besøkende og handikappede.

Med bakgrunn i byggeprosjektet «Elvis i ny drakt» kan parkeringsområdene bli endret/flyttet underveis i prosjektet.