Rektors hjørne / Cybermobbing


Cybermobbing

Jeg har møtt elevene i faget psykologi 1 for å få presentert deres prosjekt om cybermobbing. Gode resultater fra dette prosjektet kan kanskje brukes i mange sammenhenger.

Cybermobbing

Fokus på psykisk helse blant annet gjennom elevverneombud

Elverum videregående skole har i sin utviklingsplan satt betydelig fokus på psykisk helse. Nå får endelig også elevverneombudene trinn 2 i sin opplæring, ved at de den 6. februar får opplæring i samarbeid med Mental Helse i prosjektet Venn1. Du kan lese mer om dette innholdet på www.venn1.no.

Nulltoleranse for mobbing

Mobbing er noe som i alvorlig grad kan skade den psykiske helsen, og er noe skolen selvsagt har nulltoleranse for. Alle hendelser som kan relateres til mobbing gis nøye oppfølging i tråd med interne rutiner. Skolen ser i likhet med samfunnet for øvrig at innslagene av mobbing gjennom digitale medier øker.

Spennende prosjekt

Prosjektet "cybermobbing" i psykologi er derfor svært aktuelt, og det vil bli spennende å følge prosjektet videre. Elevene skal både lage fotomontasjer/sammensatte tekster, oppslag til skolens hjemmeside og filmer om temaet. Mulighetene for at produktene skal kunne spres i skolemiljøet og slik være med på å bidra til å forhindre mobbing, er gode. Kvaliteten på produktene vil allikevel avgjøre omfanget.

Det er positivt når elevene kan arbeide med praksisnære prosjekter som dette. Det bidrar både til at arbeidet kan oppleves mer motiverende for eleven, og ikke minst samtidig være et bidrag til hele skolen (eller andre).