Satsingsområder

Satsingsområder

Publisert 12.02.2014 13:26,
Sist oppdatert 19.09.2014 19:54

Skolen har noen utvalgte satsingsområder, som prioriteres over flere år. Dette er:

Internasjonalisering

3

Elverum videregående skole har en lang historikk med internasjonalt arbeid. Dette gir seg utslag i ulike internasjonale perspektiver i opplæringen. Skolen arbeider nå med etablering av en International Baccalaureate linje på studiespesialiserende Vg2 og Vg3, og en forberedende pre-IB linje allerede på Vg1. Tilbudet vil være søkbart for elever i hele Hedmark.

Entreprenørskap

UB mat

De senere årene har det blitt stadig større fokus på entreprenørskap i opplæringen, og skolen har etter hvert mange ungdomsbedrifter som markerer seg på messer og i konkurranser. Stadig flere utdanningsprogrammer er representert, og entreprenørskapssatsingen har derved blitt bredt forankret på skolen.

Skolemiljø

DSC_0401

Skolemiljø er et hovedsatsingsområde i skolens utviklingsplan. Grunnlaget for læring er ett rygt læringsmiljø, hvor elevene får oppleve mestring. Derfor er skolemiljø et grunnleggende og viktig satsingsområde.

Skolemiljøsatsingen er omfattende og har resultert i blant annet en egen rutine for skolemiljøarbeid, valg av elevverneombud i alle klasser, et aktivt skolemiljøutvalg, opprettelse av elevmegling på skolen, erklæring om nulltoleranse mot mobbing og krenkende atferd, oppdatering av handlingsplan mot rusmisbruk, skolen har inngåt samarbeid med MOT-organisasjonen og blitt en MOT-skole og mye mer.

Det er viktig for skolen at satsingen på et godt skolemiljø også bidrar til et godt læringsmiljø i klassene, preget av arbeidsro og godt samarbeid.

Les informasjon om skolemiljø til foreldre her

Vurdering for læring

8

Vurdering for læring er et hovedsatsingsområde i skolens utviklingsplan. Vurdering for læring handler for skolen om å skape et høyt læringstrykk i undervisningen.

Skolen har innført egen rutine for vurdering, og har her blant annet laget fellesretningslinjer for halvårsvurdering med mer.

Yrkesretting av fellesfag (FYR)

DSC_3780

FYR er et hovedsatsingsområde i skolens utviklingsplan. Yrkesretting av fellesfag handler om tilpasset opplæring, om å gjøre undervisningen motiverende, og skape grunnlag for mestring. Et eksempel på yrkesretting kan være når matematikklæreren underviser på verkstedet til industriteknologi, og knytter matematikken til elevenes programfag.

Skolen har arbeidet med yrkesretting innenfor den nasjonale Ny GIV-satsingen, og har nå videreført arbeidet bla.a. med egne koordinatorer for alle fellesfagene (norsk, engelsk,matematikk og naturfag).