Skolereglementet

Fylkeskommunal forskrift til skolereglement for videregående skoler i Hedmark.

Publisert 23.08.2011 12:56,
Sist oppdatert 12.01.2017 09:45

Dette reglementet er en forskrift fastsatt med hjemmel i Opplæringslovens § 3.7, og er felles for alle videregående skoler i Hedmark fylkeskommune. Revidert reglementet ble vedtatt av fylkesrådet 15. august 2016 (sak 169/16).

Formålet med reglementet er å bidra til godt samarbeid, god trivsel, respekt og medansvar. Det skal legge grunnlaget for mest mulig lik behandling av alle elever. Reglementet skal fremme god orden, gode arbeidsvaner og slik legge til rette for et godt læringsmiljø, motivere for samfunnsengasjement og legge til rette for den enkeltes egenutvikling. Reglementet er retningsgivende for karakterer i orden og i atferd.

Reglementet skal gi bestemmelser om:

a) Elevens rettigheter og plikter
b) Orden og atferd
c) Frammøte og fravær
d) Tiltak overfor elever som bryter bestemmelsene, og fremgangsmåten ved behandling av slike saker

Vedlegg