Samfunn

Publisert 22.02.2015 09:08,
Sist oppdatert 28.10.2015 09:01

elverum

Foto: Elverum (fotograf: Elverum kommune).

Elverum videregående skole ønsker i tråd med vår virksomhetsplattform å inngå samarbeid både lokalt og internasjonalt. Et godt samarbeid med lokalsamfunnet er av gjensidig betydning, og skolen ønsker fra sin side å legge til rette for et godt samarbeid med både offentlige, private og frivillige aktører.

Dette er også i tråd med Kunnskapsløftet. Det kan spesielt vises til at Utdanningsdirektoratet har fastsatt viktige prinsipper som skal ligge til grunn for opplæringa, og et av disse prinsippene er samarbeid med lokalsamfunnet.

På disse sidene kan du lese mer om:

  • Samarbeid og partnerskap
  • Formidling av lærlinger
  • FN-skolen
  • MOT-skolen

 Klikk på menyen for å navigere.