FN-skole

FN-skole

Publisert 22.02.2015 09:13,
Sist oppdatert 08.01.2016 18:08

fn

FN-skole

Å være FN-skole betyr at skolen har formalisert et samarbeid med FN-sambandet. Dette er en del av at skolen ønsker å gi elevene god kunnskap om FN, internasjonale forhold og globale spørsmål.

Eksempler på skolens internasjonale arbeid er deltakelse på Berlin Model United Nations, internasjonale studieturer, og faglige opplegg innen samfunnsfag og andre programfag. Skolen er også internasjonal i seg selv, med elever som representerer flere ulike nasjonaliteter og bakgrunner, noe vi er veldig stolte av.

Skolen markerer også FN-dagen 24. oktober, og deltar i Elverum kommunes internasjonale uke.

Les rektors vurdering av FN rollespillet i 2015 her.

 

FN-sambandet

FN-sambandet er et uavhengig informasjonssenter med FN og internasjonale spørsmål som arbeidsområde. FN-sambandet har 60 landsomfattende medlemsorganisasjoner og om lag 700 FN-skoler.

Målet til FN-sambandet er å øke kunnskap og skape debatt om disse temaene i Norge, og de tilhører verdensorganisasjonen United Nations Associations, som finnes i over 100 land.

Les mer på www.fn.no