Internasjonale uker

Internasjonale uker

Publisert 08.04.2016 12:33,
Sist oppdatert 08.04.2016 12:37

Internasjonal

Elverum videregående skole har et unikt opplegg for internasjonalisering av undervisningen som gjennomføres i ukene mellom høstferien og OD-dagen. Faglærerne får veiledning i hvordan internasjonale spørsmål kan integreres i undervisningen gjennom læreplanmål i egne fag. Dette sikrer at alle skolens elever er innom internasjonale tema i løpet av perioden. Elevene oppfordres til å sende resultatene av arbeidet til skolens Internasjonal Avis som dekker alle skolens internasjonale aktiviteter i høstsemesteret.

I tillegg arrangeres ulike internasjonale prosjekter og kulturtilbud i de ulike trinn og studieretninger for eksempel konsert, FN- rollespill, film og matlaging.
Internasjonale Uker handler om å bedre forstå de store sammenhengene; urettferdighet og solidaritet, globale og lokale forskjeller og likheter.
For å forstå den verden vi lever i idag, må vi først forstå hvordan den har blitt slik.