MOT-skole

MOT-skole

Publisert 22.02.2015 09:13,
Sist oppdatert 14.08.2017 10:48

vismot

Skolen er en MOT-skole, og samarbeider i dette tett med Elverum kommune som MOT-kommune. Skolen er med i MOT fordi MOT-verdiene er forenlige med skolens eget verdigrunnlag (med kjerneverdiene læring, omsorg og mot), og fordi MOT hjelper oss å sette disse verdiene på dagsorden i skolehverdagen.

Dette er MOT

Elevene på skolen møter MOT allerede de første skoleukene etter at begynner på Vg1. MOT-coacher er spesielt utvalgte ansatte, som kommer ut i alle klassene og kjører MOT-opplegg sammen med elever og lærer.

MOT følger opp elevene gjennom hele skolegangen, og tar opp ulike tema for hver gang. MOT informatørene besøker klassene på både Vg1, Vg2 og Vg3.

Vi tror MOT er en suksess, fordi den enkelte settes ansvarlig for sine egne valg og eget liv. Når ungdommer selv er med og formidler budskapet, påvirkes hele skolemiljøet.

Men MOT er også mer enn et program på skolen, det er en levende organisasjon med mange forgreninger både i Norge og internasjonalt. 

Les mer på www.mot.no