Samarbeid og partnerskap

Samarbeid og partnerskap

Publisert 22.02.2015 09:11,
Sist oppdatert 28.10.2015 10:28

partnerskap-diplom-stor

Samarbeid med skolen

Skolen er en viktig del av samfunnet, og en viktig aktør i verdiskaping. Skolen må ivareta sitt samfunnsoppdrag gjennom å være relevant, og levere framtidsrettet kompetanse som etterspørres av arbeidsmarkedet.

Skolen er derfor avhengig av å være i nært samarbeid med bedrifter og offentlige virksomheter, på samme måte som disse organisasjonene også har egeninteresse av å bidra til at skolen er mest mulig relevant for deres behov.

Samarbeid gjennom inngåelse av partnerskapsavtaler er derfor gjensidig nyttig, og handler fra både skolen og bedriften/den offentlige virksomhetens side om å ta samfunnsansvar. 

 

Mulighetene i en partnerskapsavtale kan være mange:

  • Bedriftens ansatte kan delta og bidra i skolens undervisning, enten på skolen eller i bedriften
  • Skolen kan komme ut til bedriften på bedriftsbesøk
  • Bedriften kan støtte elevers prosjektarbeid, og ta imot elever på utplassering
  • Lærere kan hospitere ved bedriften (gjensidig kompetanseutvikling)
  • Lærere kan delta på bedriftsinterne kurs (gjensidig kompetanseutvikling)
  • Bedriften kan bidra med en mentor for ungdomsbedrifter
  • Det kan arrangeres nettverkssamarbeid og samarbeidsmøter

Partnerskap kan også være en god innfallsvinkel til å komme i dialog med og få erfaring med skolen, dersom du vurderer å bli lærebedrift.

Partnerskapsavtaler evalueres jevnlig, og kan inngås for en periode eller løpende (til den sies opp).  

Skolen organiserer det praktiske knyttet til avtaler, herunder avtaleskjema, diplom til bedriften, registrering av avtalen på nho.no/ung, praktiske avtaler, informasjon om muligheter osv.

 

Ta kontakt!

Samarbeidet vil fra skolens side være nært knyttet mot faglærere og avdelingsledere på aktuelle utdanningsprogrammer.

For å komme i direkte dialog med disse, eller diskutere generelle muligheter, ta kontakt med vår kontaktperson:

 

eldri-liten

  

  

Eldri Svisdal
Lærlingkoordinator
Telefon: 992 36 351
E-post: eldri.svisdal@hedmark.org
Facebook: Lærlingkoordinator ELVIS