Skal du starte på Elverum videregående skole til høsten?

Vi ønsker både nye og gamle elever velkommen til skolestart mandag 21. august!

Skal du starte på Elverum videregående skole til høsten?

Første skoledag er mandag 21. august for alle elever. Skoledagen varer vanligvis fra 07.50 - 14.40, men oppmøtetidspunkt første skoledag er noe forskjellig fra resten av året:

  • Alle elever i Vg1 må møte kl. 0900.
  • Alle elever i Vg2 og Vg3 må møte kl. 1000.
  • Deltakere på læreplasskurs/alternativ Vg3 i skole må møte kl. 1200.

Oppmøte skjer utenfor hovedinngangen (se skilting). 

Skolestartbrosjyre

Her kan du laste ned en skolestartbrosjyre til elever og foreldre, som forteller mer om skolen og opplæringen. Brosjyren vil også deles ut til elevene på første skoledag. 

Renovering

Vi gjør oppmerksom på at skolen er under renovering, og det vil bli gitt mer informasjon om følgene dette får rent praktisk. 

Foreldremøter

Foreldremøter vil gjennomføres de første skoledagene, og nærmere invitasjon til dette kommer både her på hjemmesiden og gjennom elevene. 

Mer informasjon

Du kan finne mer informasjon om både praktiske forhold (som PC-ordningen) og regler her:

https://www.hedmark.org/Om-fylkeskommunen/Videregaaende-opplaering/Elev