4S

4S

Publisert 07.01.2016 08:30,
Sist oppdatert 15.02.2016 08:23

4S-bilde-1-web

Velkommen til 4S!

I nært samarbeid med lokalt næringsliv kan Elverum videregående skole nå tilby et unikt opplæringstilbud i Hedmark. Service og samferdsel med studiekompetanse er et 4-årig løp (teknisk allmennfag - TAF), som gir store valgmuligheter både underveis i utdanningen og ikke minst etterpå. Det er også mulig å avslutte etter 3 år med studiekompetanse. Opplæringen kombinerer teori og praksis på en motiverende og lærerik måte, som både vil gjøre deg attraktiv i arbeidsmarkedet.

På 4S får du:

  • Studiekompetanse
  • Fagbrev
  • Arbeidslivserfaring

Tilbudet er søkbart for elever fra hele Hedmark.

Brosjyre og studiehåndbok

Brosjyre og studiehåndbok

I forbindelse med etableringen har skolen utarbeidet en egen informasjonsbrosjyre og en studiehåndbok for 4S. OPPDATERT 14.01.16.