Bygg- og anleggsteknikk

Bygg- og anleggsteknikk

Publisert 10.01.2012 19:38,
Sist oppdatert 20.01.2012 22:30

Gjennom utdanningsprogrammet for Bygg- og anleggsteknikk får du praktisk og teoretisk kunnskap og nødvendige ferdigheter for å jobbe med bygg og anlegg.

Bygg- og anleggsteknikk

I det første året vil du få en grunnleggende innføring i produksjon, tegning og bransjelære. Dette vil gi deg kunnskaper og ferdigheter til å bearbeide forskjellige materialer og å lage enkle konstruksjoner som er vanlige i bygg og anlegg. Gjennom tegning lærer du å måle, tegne og beskrive konstruksjoner og å lese tegninger og kart, både manuelt og digitalt. Som fagarbeider innen bygg og anlegg vil du måtte forholde deg til mange forskjellige fagområder. Du vil derfor få innblikk i sammenhengen mellom fagene og om kravene som gjelder for bygg- og anleggsarbeid. Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av arbeidet i byggenæringen og dette vil du lære å forholde deg til under både utførelse og planlegging av arbeidet. Viser ellers til www.vilbli.no

Oppbygging av studieprogrammet

Oppbygging av studieprogrammet

Her finner du en oversikt over utdanningsprogrammet for  Bygg og anleggsteknikk

Skolens tilbud på Vg2

Skolens tilbud på Vg2

Ved Elverum videregående skole finner du følgende tilbud på Vg2 innenfor Bygg og anleggsteknikk

Byggfag

Byggfag

Se informasjonsfilm om byggfag.