Elever med spesielle behov- TLA

Kontaktpersoner

Anne-Karin Engebretsen Brenden

Vernepleier

Tlf: 62431514

Mob: 91731277

send e-post

Marianne Finstad Hoberg

Leder for elevtjenesten

Mob: 47352445

send e-post

 

Elever med spesielle behov- TLA

Publisert 26.11.2015 10:50,
Sist oppdatert 31.10.2017 13:36

Vi har fokus på trygghet, trivsel, mestring og grunnleggende ferdigheter. Vårt mål er også å utruste elevene best mulig til å kunne beherske hverdagsliv og arbeidsliv når de avslutter skolegangen. For å nå disse målene vektlegger vi sosial trening, samhandling, selvstendiggjøring og kommunikasjon. Vi ønsker at skoletilbudet skal være mest mulig praktisk i alle fag.

Planene for den enkelte elev blir forankret i sakkyndig vurdering, enkeltvedtak, kartlegging og samtaler med elev og foreldre. Elevens plan konkretiseres i en individuell opplæringsplan (IOP) som vurderes hvert år ved skoleslutt. Læreplanene er bygget på generell læreplan, kompetansemål i fellesfag og fagplan for du ulike utdanningsprogrammene. Elevene har mulighet til å nå kompetansemål i enkelte programfag, for eks. innenfor naturfag og engelsk. Elevene på avdelingen for tilrettelagt undervisning er underlagt elevtjenesten på skolen.

Opplæringen er delt inn i følgende moduler:

  1. Grunnleggende ferdigheter: norsk, matematikk, engelsk og naturfag
  2. ADL, mat og kosthold
  3. Helsefremmende
  4. Motorisk trening
  5. Fysisk aktivitet og svømming
  6. Arbeidstrening/praksis i bedrift
  7. Alternativ kommunikasjon