Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag

Publisert 15.01.2012 20:33,
Sist oppdatert 27.12.2014 08:11

Ved å velge helse- og oppvekstfag kan du få forskjellige jobber innen helse-, sosial- og oppvekstsektoren – i hjemmebaserte tjenester eller på sykehus, i barnehage eller fritidshjem, på tannlegekontor, legekontor eller kanskje på et apotek.

Omsorg

For å arbeide i denne sektoren er det viktig at du bryr deg om og kan ta hensyn til andre mennesker. I opplæringen lærer du å gi omsorg, pleie, veiledning og støtte til mennesker som trenger hjelp.

Utdanningsprogrammet har følgende fagområder på Vg1:
HELSEFREMMENDE ARBEID
KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING
YRKESUTØVELSE

Disse følger deg videre på Vg2 og Vg3.

Informasjonsfilm om Helse og oppvekst

Informasjonsfilm om Helse og oppvekst

Se video her

Vg3 Helsesekretær

Vg3 Helsesekretær

Helsesekretæren er ofte den som første som møter pasienten.På grunn av at vi lever i et stadig mer flerkulturelt samfunn, stilles det derfor krav til dine språk- og kulturkunnskaper.

Vg 2 Helseservicefag

Vg 2 Helseservicefag

Dette er et felles vg 2 som fører til utdanning av helsesekretær, apotekteknikker og tannhelsesekretær. Spesialiseringen av de enkelte utdanninger foregår på vg 3. Dette er et utdanningstilbud i videregående skole.

Vg 2 Helsearbeiderfag

Vg 2 Helsearbeiderfag

Hva gjør en helsefagarbeider?
En helsefagarbeider jobber med varierte arbeidsoppgaver innen praktisk pleie, omsorg og miljøarbeide i helse- og sosialtjenesten. Denne nye utdanningen har tatt det beste fra de to utdanningene hjelpepleier og omsorgsarbeider, og byr på et bredere arbeidsfelt

Barne- og ungdomsarbeider

Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Som barne- og ungdomsarbeider kan du arbeide i barnehager,skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater med ansvar for sosiale tjenester.