Senter for voksnes læring

Senter for voksnes læring

Publisert 30.08.2011 10:09,
Sist oppdatert 11.09.2017 12:05

voksen.elverum@hedmark.org

Senter for Voksnes læring

Elverum Videregående Skole

Postboks 246

2402 Elverum

Søknad alle kurs: www.vigo.no

Senteret er stengt ukene 27 – 33, uke 41 og uke 8, samt jul og påske

                                                                                                                             

Timeplan og info voksne 2017-18

Timeplan og info voksne 2017-18

Timeplan, og informasjon om oppstart høsten 2017

Om Senter for voksnes læring

Har du voksenrett....

Du kan ha rett til videregående opplæring for voksne fra og med det året du fyller 25 år. For å få rett til videregående opplæring for voksne, må du søke om dette. Du må være bosatt i fylket, ha oppholds- eller arbeidstillatelse, ha fullført grunnskolen, men ikke videregående skole (jfr. Opplæringsloven).