Service og samferdsel

Kontaktpersoner

Hilde Bjønni Johnson

Avdelingsleder Yrkesfag

Tlf: 62431500

Mob: 47666830

send e-post

 

Service og samferdsel

Publisert 15.01.2012 21:15,
Sist oppdatert 27.12.2014 08:11

Ønsker du en jobb hvor du har mye kontakt med mennesker? En jobb som er utfordrende og variert, hvor det å yte god service står i fokus? Da vil et yrke innen Service og samferdsel være noe for deg!

Service.

Velger du Service og samferdsel, velger du en utdannelse som åpner for en rekke spennende karrieremuligheter. Du får en målrettet og konkret yrkesutdanning i en trygg bransje med store vekstmuligheter.

Du som velger Service og samferdsel, vil senere være bedriftens ansikt utad. Du bør derfor være høflig, utadvendt og serviceinnstilt, og du må like å ha med andre mennesker å gjøre. Du må også kunne vise respekt for ulike kulturer, tradisjoner og etiske normer.

Informasjonsfilm og Service og samferdsel

Informasjonsfilm og Service og samferdsel

Se video her

2 SSA på Nordhuetur  5. – 6. september

2 SSA på Nordhuetur 5. – 6. september

Elever og lærere i klasse 2 SSA dro på bli-kjent-tur til Nordhue. En av oppgavene var å lage en sang/dikt med tema – hvordan det er å være ungdom i 2011. Det ene bidraget synes vi at hele skolen bør ta del i. Les mer...

Oppbygging av studieprogrammet

Oppbygging av studieprogrammet

Her kan du se en oversikt over utdanningsprogram for Service og samferdsel

Yrkessjåførfaget – Hvor kan jeg jobbe?

Alt vi kjøper, kaster, bygger og forflytter, må fraktes på en effekti vog trygg måte. Behovet for yrkessjåfører har derfor blitt større. Som faglært vil du være i stand til å transportere både gods og
mennesker på en kundevennlig, trygg og nøyaktig måte. Yrkessjåførutdannelsen skal gi førerkort i klasse C-CE og D-DE, og det vil si lastebil, lastebil med tilhenger, buss og buss med tilhenger.

Logistikkoperatørfaget – Hvor kan jeg jobbe?

Som faglært vil du kunne jobbe over hele verden, med alt fratransport av gods, sikring av last, vareflyt og lagring til dokumentbehandling og kundebehandling.

Sikkerhetsfaget – Hvor kan jeg jobbe?

Som faglært i sikkerhetsfageter du en spesialist innen forebyggende sikkerhetstiltak. Stadig flere store bedrifter og varehus ansetter egne sikkerhetsfaglærte, og du finner jobber både i privat og offentlig virksomhet. Du vil kunne jobbe med oppgaver som overvåkning, personellsikring,
vakthold, informasjon, verdisikring og fangetransport.

Salgsfaget – Hvor kan jeg jobbe?

En dyktig selger kan ivareta kundens behov, og skape en positivog god opplevelse av både salget og selve salgssituasjonen. Faget krever at du er bevisst på å yte god service og vise gode holdninger til samhandling med andre. Som fagarbeider i salgsfaget kan du arbeide i alle bransjer innen servicenæringen.

Kontor- og administrasjonsfaget – Hvor kan jeg jobbe?

Som faglært vil du kunne jobbe i alle bransjer som har oppgaver innen administrasjon, i både offentlige og private bedrifter. Faget retter seg mot bransjer som yter service innen administrative tjenester, hjulpet av rask og god saksbehandling. Din evne til å arbeide selvstendig ved bruk av IKT vil være viktig.

Resepsjonsfaget – Hvor kan jeg jobbe?

Som resepsjonist kan du jobbe over hele verden, og du vil møte et variert utvalg av mennesker. Du vil arbeide med alt fra språk, gjestebehandling, IKT til salg og økonomi i løpet av en vanlig arbeidsdag. Du kan jobbe innen en rekke private og offentlige virksomheter. Eksempler på bedrifter kan være hoteller, flyselskaper, servicekontorer og andre større bedrifter. Resepsjonen er bedriftens knutepunkt!

Reiselivsfaget – Hvor kan jeg jobbe?

Som faglært innen reiseliv vil du være en ressurs både for ferie-og fritidsreisende, samt for de som reiser i forbindelse med arbeidet. Du vil kunne jobbe hos reisebyråer, hos turoperatører, bookingbyråer, på flyplasser eller som guide.