Studiespesialisering

Studiespesialisering

Publisert 15.01.2012 21:48,
Sist oppdatert 27.12.2014 08:12

Hvem passer studiespesialisering for?

Utdanningsprogrammet legger vekt på teorifagene. De som velger dette, må like å arbeide med teoretiske fag. Kan du tenke deg å gå på høgskole eller universitet? For de som allerede har ønsker og planer om framtidig yrke, er det lurt å sjekke hvilke fagkombinasjoner som kreves til det spesielle yrket. De som i tillegg har estetisk sans og er kreative, kan velge programområdet med formgivingsfag, SF.

Studere

Studiespesialiserende er en treårig utdannelse med fellesfag som alle elever har, og programfag som velges. Alle elever skal ha 15 uketimer på Vg2 og 15 uketimer på Vg3 i programfag. Minst 20 timer over 2 år skal være fra det programområdet du velger. På de neste tre sidene ser du hva de ulike programområdene tilbyr av fag. Tilbudet ved ELVIS vil være avhengig av elevenes valg og skolens ressurser. Programfag er normalt 140 uketimer.

Fag skolen tilbyr

Programfag Vg2 og Vg3

Disse fagene tilbyr skolen innenfor programområdet  Realfag:

Biologi, Geofag, Fysikk, Matematikk R, Matematik S, Kjemi og Informasjonsteknologi.

Språk, Samfunnsfag og Økonomi

Programfag Vg2 og Vg3

Disse fagene tilbyr skolen innenfor programområdet  Språk, Samfunnsfag og Økonomi:

Økonomistyring, Økonomi og ledelse, Kommunikasjon og kultur,  Rettslære, Markedsføring og ledelse, Politikk, individ og samfunn, Entreprenørskap og bedriftsutvikling, Internasjonal engelsk, Engelskspråklig litteratur og kultur, Samfunnsfaglig engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Psykologi, Historie og Filosofi.

Studiespesialisering med formgiving

Studiespesialisering med formgiving

Programmet utgår fra høsten 2016. Skolen tilbyr et nytt alternativ i det nye utdanningsprogrammet kunst, design og arkitektur.