Teknikk og industriell produksjon

Teknikk og industriell produksjon

Publisert 15.01.2012 22:00,
Sist oppdatert 27.12.2014 08:10

Ønsker du en jobb som er variert og utfordrende?                                     

TIP

Ønsker du deg til en bransje som er i stadig utvikling?
Vil du bli en etterspurt arbeidskraft?
Er du teknisk interessert, liker biler, motor og
maskiner av alle slag. Liker å sveise, skru og
reparere? Da bør du velge denne studieretningen!

Du som velger Teknikk og Industriell Produksjon bør ha praktisksans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør kunne jobbe både selvstendig og samarbeide med andre. Å være nysgjerrig og innovativ er også egenskaper som kommer godt med når du velger denne studieretningen.

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, tekoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene,
hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og ikke minst dokumentasjon er svært viktig.

TIP

Hvordan jobber vi på TIP?

Vi har et nært samarbeid til næringslivet lokalt og prøver å jobbe med så relevante arbeidsoppgaver som mulig. Mange av våre prosjekter og jobber er også tverrfaglig der vi ser på jobbene som en helhet med både forarbeid, selve jobben og etterarbeid/dokumentasjon. Dette gjør ofte at du som elev lettere ser sammenhengen som gir deg en helhetsforståelse.

TIP

Organisering

Utdanningsprogrammet følger strukturen for yrkesfaglig opplæring, med 2 år i skole (Vg1 og Vg2) og to år som lærling i bedrift. Det programområdet du velger i VG2, blir avgjørende for hvilket
yrke du senere velger. Utdanningen kan føre frem til fagbrev. Teknikk og Industriell Produksjon er en av de studieretningene som har flest Vg2 kurs å velge i etter endt Vg1. Rundt 60 forskjellige kurs og yrkesretninger å sikte seg inn imot.

TIP

Hva kan du bli etter endt utdanning?

Som nevnt ovenfor er det veldig mange muligheter på dennestudieretningen. Vi kan dessverre ikke ta for oss alle i denne brosjyren, men gå gjerne inn på www.vilbli.no eller spør rådgivertjenesten på skolen dere går på eller på Elverum Vgs. Disse vil hjelpe dere på veien mot karrierevalg.

Oppbygging av studieprogramet

Oppbygging av studieprogramet

Her finner du en oversikt over Fag- og timefordeling for Utdanningsprogram for Teknikk og industriell produksjon.

Informasjonsvideo om TIP

Informasjonsvideo om TIP

Se video her