Sommeråpent og ny inngang

Skolens midlertidige hovedinngang er nå flyttet til baksiden mot sør (mellom B og C). Skolens resepsjon er i sommer åpen kl 07:45-15:15, med unntak av perioden 17/7 – 4/8: Viktige henvendelser i denne perioden rettes til skolens sentralbord 62431500.

Sommeråpent og ny inngang

Første skoledag for elevene etter ferien er 21/8.