Styrket skolehelsetjeneste!

Skolehelsetjenestens mål er å arbeide for å fremme elevens totale helse, og forebygge sykdom og skade.

Styrket skolehelsetjeneste!

Foto: Helsesøstrene som elevene møter på skolen (Ingunn Emblemsvåg og Lisbeth T. Olsen). I tillegg kommer skolelegen (Marit Kleiven).

Styrkingen av skolehelsetjenesten innebærer at det nå er helsesøstere tilstede hver dag (totalt ca. 130 % stilling), og skolelege fast tirsdag formiddag.

- Det er veldig gledelig at vi nå har fått økte ressurser som kan komme elevene til gode, sier leder for elevtjenesten Marianne Finstad Hoberg.

Elevrådet har engasjert seg med et ønske om å styrke skolehelsetjenesten med flere ressurser, og skolen har vært nært i dialog med kommunens helsetjeneste om dette. Det er derfor et reelt elevbehov for økte skolehelsetjenester som nå er imøtekommet.

Mer tverrfaglig innsats

Samtidig er det også etablert enda tettere samarbeid med andre viktige ressurser, herunder blant annet tverrfaglig team og utekontaktene i kommunen og politiet.

Skolen har også lagt egne ressurser inn i oppfølgingsarbeidet for å kunne være tett på elevene, blant annet med to miljøarbeidere som ble opprettet skoleåret 2015-2016.