"Hva skal du bli når du blir stor"

Kan du tenke deg å jobbe med tre, og helst inne på et verksted? Flere treindustribedrifter har hatt oppsving de siste årene.

Nå starter vi opp igjen tilbudene Vg2 treteknikk, og Vg2 Design og tre. Dette er tilbud di kan søke etter at du har gått ett år på byggfag, TIP og Design og handverk.

Les mer under fanen tilbud på hjemmesiden, og på "vilbli" Husk søknadsfrist 1. mars.

treteknikk og møbelsnekker